​​Vòng vây lửa do ê-kíp sản xuất thuộc Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN thực hiện. Bộ phim lần đầu tiên phân tích và đề cập đến vai trò của trận địa chiến hào - yếu tố mấu chốt quyết định chiến thắng lịch sử của dân tộc trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, trận địa chiến hào là công cụ, phương tiện chiến đấu thể hiện sự sáng tạo, ý chí và lòng dũng cảm của các chiến sĩ Điện Biên. Trận địa chiến hào thể hiện tầm tư duy chiến lược của người chỉ huy - hiểu thời thế, lượng sức ta và hiểu sức địch, sử dụng công cụ và phương thức chiến đấu phù hợp. 

 Hai nhân vật trải nghiệm tham gia phim tài liệu Vòng vây lửa gồm 1 người Việt trẻ và 1 nhà nghiên cứu người Úc. Họ có điểm chung là yêu thích lịch sử và muốn tìm hiểu về trận Điện Biên Phủ. Hai nhân vật đã cùng ê-kíp thực hiện của Ban Truyền hình Đối ngoại - Đài THVN trở lại những địa danh lịch sử tại Điện Biên như hệ thống chiến hào ở Him Lam, các trận địa pháo và khu di tích Mường Phăng. 

Tại Điện Biên, những dấu tích về chiến hào 65 năm trước không còn nhiều nên tái hiện là một trong những thủ pháp được ê-kíp sản xuất VTV Đặc biệt - Vòng vây lửa lựa chọn khi thực hiện bộ phim này. Trường bắn Đồng Doi là địa điểm ghi hình những cảnh tái hiện trong phim. Các phân cảnh câu chuyện xúc động tại Điện Biên Phủ, cách đào chiến hào, sự gian khổ hi sinh của người chiến sĩ Điện Biên trong quá trình đào hào được ê-kíp thực hiện cả ban ngày và ban đêm.

#vietnam #vietnam #vtv4 #authenticvietnam #vtv #news


 

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​