Người Việt Nam sau 30 năm ở Anh
Theo thống kê từ các cuộc điều tra gần đây của chính phủ Anh vào năm 2001, có 22.954 người ở Anh Việt Nam.

anh_1_1__medium.jpg

Cũng trong báo cáo nghiên cứu, các tổ chức cộng đồng người được hỏi ước tính rằng có khoảng 55.000 người Việt Nam sống tại Vương quốc Anh (trong đó khoảng 20.000 người không có giấy tờ (nhập cư bất hợp pháp) và 5 Việt Nam ngàn sinh viên đang theo học.

Nhưng cho đến nay, những con số này đã tăng khá cao, ước tính có khoảng 100.000 người (bao gồm cả những người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp) và số lượng sinh viên tăng nhanh (khoảng 8.000 người).

Hầu hết người Việt Nam sống ở London (60%), tập trung vào ba khu chính: Hackney, Lewisham và Southwark. Lúc đầu, họ kiếm sống bằng cách may, sau khi công việc được thực hiện 'đinh'. Số lượng nhà hàng Việt Nam ngày càng tăng, chủ yếu trong lĩnh vực Hackney và Deptford. Con người bước vào xã hội Việt Nam thứ hai và cuộc sống ở Anh là khá thành công trong nhiều lĩnh vực.

Trong những năm gần đây, phần lớn các trường hợp cần sa bị bắt bởi cảnh sát liên quan đến người Việt không có giấy tờ. Vì vậy, những ảnh hưởng không tốt cho cộng đồng người Việt và tạo ra một cái cớ cho cái nhìn khác về những người Việt ở Anh với một mắt không thân thiện.

Theo các nghiên cứu gần đây, thế hệ thứ hai của người Việt ở Anh đã đạt được khá nhiều thành công trong cuộc sống, hơn 80% có việc làm và 10% là các chủ nhà hàng, các doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh, sản xuất.

con số thất nghiệp của những người thế hệ thứ hai Việt hầu như không đáng kể (Không bao gồm cả những người nhập cư bất hợp pháp).

Tuy nhiên vấn đề mất đi bản sắc văn hóa và ngôn ngữ của những lo lắng của Việt Nam thế hệ II và điều này cũng là một mối quan tâm chung của các thế hệ Việt Nam đang sống ở Anh cũng như các nước trên thế giới Việt Nam ngày nay người ta sống và Việt Nam cộng đồng sống ở Anh nói riêng và tất cả trên thế giới nói chung đang không ngừng làm việc để cải thiện vấn đề.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​