TIỂU SỬ

Ông Nguyễn Hoàng Long

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền ​​nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Liên hiệp Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Ai-len​

Amb Long_Up web_proc.jpg

Ngày sinh: 19/04/1976

Nơi sinh: Hà Nội

Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Rome Tor Vergata, Italy (2005)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, tiếng Italy

Từ tháng 6/2021: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Ai-len

2016-2021: Đại sứ-Cục trưởng, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao

2015-2016: Đại sứ-Quyền Cụ trưởng, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao

2015: Đại sứ- Phó Cục trưởng, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao

2012-2015: Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Italy

2008 - 2012: Phó Vụ trưởng, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao

2007 - 2008: Trợ lý Vụ trưởng, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao

2006 - 2007: Chuyên viên, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao

2005 - 2006: Biệt phái sang Ban Thư ký quốc gia APEC 2006, Bộ Ngoại giao

2003 - 2005: Chuyên viên, Vụ Châu Âu, Bộ Ngoại giao

1999 - 2003: Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy

1999: Chuyên viên, Vụ Châu Âu 2, Bộ Ngoại giao

Gia đình: đã kết hôn

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​