Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Anh


Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD

Điện thoại : +44-20 7937 1912

Fax: +44-20 7565 3853

Email: officeldn@vietnamembassy.org.uk


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​