Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Anh

Chancery: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD

Điện thoại: +44-20 7937 1912

Fax: +44-20 7565 3853

Email: officeldn@vietnamembassy.org.uk

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

Họ và tên Chức vụ ĐTCQ
Nguyễn Hoàng Long
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền+44-20 7937 1912
Tô Minh Thu
Tham tán
+44-20 7937 1912
Nguyễn Tuấn Việt
Tham tán+44-20 7937 1912
Nguyễn Thị Út Bé
Bí thư thứ nhất
+44-20 7937 1912
Đào Thị Hồng
Bí thư thứ nhất+44-20 7937 1912
Nguyễn Quang Đông
Bí thư thứ hai+44-20 7937 1912
Bùi Hoàng Nam Sơn
Bí thư thứ hai
+44-20 7937 1912
Nông Đàm Tuấn Linh
Bí thư thứ hai+44-20 7937 1912
Vũ Quang Linh
Bí thư thứ hai
+44-20 7937 1912


Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa hè: - 6 giờ; Mùa đông: - 7 giờ

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​