​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Năm 2003, Việt Nam và Anh đã giải quyết xong vấn đề 4 tài sản ngoại giao của ĐSQ Anh trước đây tại Thành phố HCM. Hiện Chính phủ Anh đã bàn giao các tài sản trên cho ta với giá 2,2 triệu USD.

Theo yêu cầu của Việt Nam, Chính phủ Anh đã quyết định miễn thị thực quá cảnh cho cán bộ của Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

Việt Nam đã kí bản ghi nhớ về các vấn đề di cư với Anh tháng 11/2004 với mục đích tăng cường hợp tác song phương chống nhập cư bất hợp pháp, khuyến khích nhập cư hợp pháp.

Hiện hai bên đang triển khai đàm phán Hiệp định chuyển giao người bị kết án tù./. (Tháng 6/2007).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​