Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Anh

Chancery: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD

Điện thoại: +44-20 7937 1912

Fax: +44-20 7565 3853

Email: vanphong@vietnamembassy.org.uk

                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:

Họ và tên Chức vụ ĐTCQ
Trần Ngọc An
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền+44-20 7937 1912
Đỗ Hoàng MinhTham tán công sứ
+44-20 7937 1912
Doãn Hoàng Minh
Tham tán+44-20 7937 1912
Nguyễn Diệu Hà
Bí thư thứ nhất
+44-20 7937 1912
Phạm Hoàng Long
Bí thư thứ nhất+44-20 7937 1912
Phạm Quốc Hùng
Bí thư thứ nhất+44-20 7937 1912
Nguyễn Xuân Hải
Bí thư thứ hai
+44-20 7937 1912
Nguyễn Thùy Linh Bí thư thứ hai+44-20 7937 1912
Hoàng Thanh Vân
Bí thư thứ ba
+44-20 7937 1912


Giờ địa phương so với Việt Nam: Mùa hè: - 6 giờ; Mùa đông: - 7 giờ

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​